Dreptul contractelor civile și comerciale

Dreptul contractelor civile și comerciale – include problematica executării contractelor și garanțiile atașate acestora (pentru neconformitatea bunurilor vândute/închiriate/livrate, disfuncționalitatea acestora sau viciile asociate acestora). Ramura acoperă orice problemă aferentă negocierii sau încheierii acestor contracte, precum și alte remedii specifice executării actelor juridice. Dreptul contractelor este cea mai vastă ramură de drept și include, fără rezerve, majoritatea raporturilor juridice din viața cotidiană sau cea comercială.

Obține o Programare

Suna Acum