Contencios administrativ

Contencios administrativ – constituie una dintre cele mai vaste activități și interferează, în mod surprinzător, cu celelalte arii de practică în care ne desfășurăm activitatea; enumerarea activităților specifice contenciosului administrativ este foarte laborioasă; acesta cuprinde, în mod predilect, activități de asistență și reprezentare în instanță, în raporturile dintre justițiabili și unitățile administrativ teritoriale sau autoritățile publice centrale, consultanță sau litigii privind contractele încheiate cu aceste din urmă instituții; ne califică experiența dobândită în urma colaborărilor desfășurate pe termen lung cu instituțiile publice locale, prin asistența juridică acordată acestora.

În cadrul domeniilor de practică, care depășesc sfera competențelor noastre, colaborăm cu cei mai buni specialiști în domeniu, care manifestă întregul interes pentru succesul clientului și care împărtășesc aceleași principii, care ne călăuzesc.

Obține o Programare

Suna Acum