Chiș Mihaela și Asociați

Societate de avocați specializată în drept medical

Dreptul medical reclamă
pasiune și umanitate,
aptitudini care ne
definesc activitatea.

Programează o consultație

+0746034913

heading icon

„În profesia mea excelența nu va putea fi atinsă niciodată, decât dacă este fundamentată de dorința asiduă și cotidiană de a face bine”

Avocat Mihaela Chiș

Mihaela Chiș

Avocat fondator

Oana Variu

Avocat asociat

Georgia Boangăr

Avocat colaborator

Codruța Musteață

Avocat colaborator

Ionuț Cocan

Avocat colaborator extern

Domenii de practică

Servicii

Răspundere medicală pentru nerespectarea standardelor științei medicale

Încorporează situațiile de răspundere pentru neaplicarea nivelului științei medicale sau pentru cunoștințe medicale insuficiente, care reprezintă cele mai frecvente situații de răspundere.

Răspunderea medicală pentru încălcarea autonomiei pacientului

Situațiile în care sunt încălcate obligațiile de referitoare la obținerea consimțământului informat, refuzul acordării îngrijirilor medicale sau încălcarea secretului profesional.

Răspunderea obiectivă

Răspunderea pentru infecții nosocomiale, răspunderea pentru produsele cu defecte sau aflate în afara perioadei de garanție.

Răspunderea Ministerului Sănătății

Răspunderea incidentă în cazul nerespectării obligațiilor de garanție, existente în sarcina Ministerului Sănătății.

Contracte medicale

Servicii de întocmire și negociere contracte de prestări servicii, achiziții sau notificări de încetare a raporturilor dintre medic și pacient.

Asigurări sociale de sănătate (în materie medicală)

Litigii între personalul medical, unități medicale și CNAS. Obținerea fondurilor necesare pentru tratamente sau consultații pentru care nu se acordă gratuitate de către CNAS.

Contencios (medical)

Litigiile dintre personalul medical, unitățile medicale și/sau Direcția de Sănătate Publică, Ministerul Sănătății sau alte structuri administrativ teritoriale/centrale.

Telemedicină și consimțământ informat

Consultanță și sprijin în vederea organizării activității de telemedicină și a întocmirii formularelor de consimțământ informat.

Drept penal (medical)

Litigii care decurg din încălcarea îndatoririlor legale, de către personalul medical sau de către unitățile medicale, din materie penală.

Procedura extrajudiciară a răspunderii disciplinare

Apărare în cadrul procedurilor disciplinare desfășurate în fața Comisiei de disciplină din cadrul colegiilor medicilor sau a Comisiei de monitorizare și competență profesională pentru cazurile de malpraxis.

Ultimele Noastre Articole

Blog