Servicii

ZONA NOASTRA DE SERVICII

Chiș Mihaela și Asociații

Serviciile Noastre

Dreptul medical a fost sintetizat normativ în anul 2006, ceea ce a influențat posibilitatea de dezvoltare a acestuia. În acest context, am dobândit experiență practică într-un domeniu relativ subdezvoltat în spațiul
național. Această expertiză ne oferă o perspectivă aprofundată asupra situațiilor practice
întâlnite.

Experiența practică este dublată de contribuțiile aduse la dezvoltarea teoretică a
dreptului medical. Am contribuit la implementarea și aplicarea domeniului în spațiul național,
prin numeroase studii elaborate în acest sens sau prin susținerea unor conferințe în materie.

Răspundere medicală pentru nerespectarea standardelor științei medicale

Încorporează situațiile de răspundere pentru neaplicarea nivelului științei medicale sau pentru cunoștințe medicale insuficiente, care reprezintă cele mai frecvente situații de răspundere.

Răspunderea medicală pentru încălcarea autonomiei pacientului

Situațiile în care sunt încălcate obligațiile de referitoare la obținerea consimțământului informat, refuzul acordării îngrijirilor medicale sau încălcarea secretului profesional.

Răspunderea obiectivă

Răspunderea pentru infecții nosocomiale, răspunderea pentru produsele cu defecte sau aflate în afara perioadei de garanție.

Răspunderea Ministerului Sănătății

Răspunderea incidentă în cazul nerespectării obligațiilor de garanție, existente în sarcina Ministerului Sănătății.

Contracte medicale

Servicii de întocmire și negociere contracte de prestări servicii, achiziții sau notificări de încetare a raporturilor dintre medic și pacient.

Asigurări sociale de sănătate (în materie medicală)

Litigii între personalul medical, unități medicale și CNAS. Obținerea fondurilor necesare pentru tratamente sau consultații pentru care nu se acordă gratuitate de către CNAS.

Contencios (medical)

Litigiile dintre personalul medical, unitățile medicale și/sau Direcția de Sănătate Publică, Ministerul Sănătății sau alte structuri administrativ teritoriale/centrale.

Telemedicină și consimțământ informat

Consultanță și sprijin în vederea organizării activității de telemedicină și a întocmirii formularelor de consimțământ informat.

Drept penal (medical)

Litigii care decurg din încălcarea îndatoririlor legale, de către personalul medical sau de către unitățile medicale, din materie penală.

Procedura extrajudiciară a răspunderii disciplinare

Apărare în cadrul procedurilor disciplinare desfășurate în fața Comisiei de disciplină din cadrul colegiilor medicilor sau a Comisiei de monitorizare și competență profesională pentru cazurile de malpraxis.