Servicii

ZONA NOASTRA DE SERVICII

Chiș Mihaela și Asociații

Serviciile Noastre

Colaborăm cu cei mai buni experți în varii domenii de practică – contabilitate, medicină, topografie, evenimente rutiere, evaluare sau construcții, pentru a ne asigura de deplina reușită a clientului și de surprinderea tuturor aspectelor cauzei în vederea eliminării oricărui eventual eșec. Aceste colaborări ne asigură succesul, chiar din etapa extrajudiciară, care cuprinde consultanță, formulare poziții extraprocesuale sau opinii legale.

Profesiile juridice reclamă calități umane extraordinare, înainte de deprinderi profesionale desăvârșite, iar excelența nu va putea fi atinsă niciodată, decât dacă este fundamentată de dorința asiduă și cotidiană de a face bine. Aceste aptitudini vor determina mereu diferența dintre mediocritate și excelență, fără a fi întâlnit vreodată buni profesioniști, care să fie lipsiți de această caracteristică. Profesiile juridice și, implicit, oprofesia de avocat este despre a face bine. Dacă am pierdut această abilitate, am pierdut orice șansă de a fi bun(i) profesionist(ști).

Drept medical

Asistență extrajudiciară în raporturile dintre medic și pacient, asistență în materia derulării raporturilor de drept medical.

Dreptul contractelor civile și comerciale

Include problematica executării contractelor și garanțiile atașate acestora.

Drepturi reale (imobiliar)

Probleme referitoare la situația juridică a imobilelor, probleme de carte funciară, partaj, fără a se limita la problematica expusă succint.

Drept societar/comercial

Înmatriculare societăți comerciale, operațiuni privind Registrul Comerțului, referitoare la modificările în cadrul societăților comerciale.

Contencios administrativ

Asistență, formulare opinii și reprezentare în litigiile, care implică activarea garanțiilor recunoscute consumatorilor .