Medicina legală vs expertiza de specialitate medicală

  • Acasă
  • Drept
  • Medicina legală vs expertiza de specialitate medicală

În situațiile practice cu implicații medicale trebuie stabilită, cu prioritate, natura expertizei incidente. Acest aspect comportă o suită de discuții asupra diferențelor dintre expertiza medico-legală și expertiza medicală de specialitate. Expertiza medico-legală continuă să fie abordată într-o perspectivă desuetă, fără a fi decelate limitele acesteia în materie medicală sau legală. Evidențierea diferențelor dintre cele două categorii de expertize și neajunsul legislației în materie, prezintă consecințe practice majore.

Studiul de față își denunță utilitatea prin prisma analizării obiectului expertizei medicale de specialitate – o nouă categorie de expertiză, care pare lipsită de utilitate practică, în pofida importanței sale majore.

Share: