Răspunderea medicală – între tradiție și inovație

  • Acasă
  • Drept
  • Răspunderea medicală – între tradiție și inovație

   Abordarea răspunderii medicale a primit variate perspective teoretice, după cum se poate remarca din enumerarea reținută în cadrul prezentului studiu.  Acestea au fost canalizate în jurul personalului medical, cu omiterea celui mai important subiect de drept medical – unitatea medicală. Aceasta are un rol determinant în stabilirea naturii răspunderii medicale, dar mai ales pentru edificarea sistemului de răspundere medicală. Natura responsabilității medicale nu poate fi disociată de statutul furnizorilor serviciilor medicale, produse farmaceutice sau ustensile. Atributele acesteia pot fi identificate doar prin raportare la statutul subiecților din raportul juridic de drept medical. Abordarea formulată pornește de la teoriile tradiționale vehiculate, însă are meritul de a oferi o perspectivă diferită de argumentațiile precedente. În aparență, poate fi apreciată paradoxală coexistența răspunderii civile cu funcția publică sau statutul instituției publice, însă opiniile doctrinare de seamă confirmă că acestea pot coexista și că au evoluat împreună, așa cum se poate remarca din prezentul studiu. În acest sens, se poate porni de la premisa că încălcarea unei atribuții specifice funcției publice atrage răspunderea civilă delictuală, aspect care nu suscită contradicții. 

   În cadrul prezentei lucrări au fost avute în vedere toate tipurile de răspundere în care a fost încadrată responsabilitatea medicală, iar concluzia formulată ține seama de teoriile tradiționale exprimate. Aceste au fost actualizate prin raportare la evoluția științei medicale și la dezideratele impuse de această ascensiune. În elaborarea soluției propuse, s-a ținut seama de elementele de noutate din materia răspunderii medicale, reprezentate de ghidurile de practică medicală, cu ajutorul cărora poate fi stabilită natura responsabilității incidente. Natura acestora este exemplificată în prezenta lucrare, care urmărește să devină un instrument util de lucru pentru practicieni.

Share: